· Kontakt
  · Om behandlingen · 1. behandl. · 2. behandl. · 3. behandl. · Klinik & priser
 


Equine behandling  

Osteopatien har 4 grundprincipper:

  1. Strukturen bestemmer funktionen, men ret funktion er nødvendig for at strukturen kan bestå.

  2. Hesten udgør ét hele, de forskellige dele af kroppen former en fysiologisk enhed, derfor er alle strukturer samt alle funktioner tæt forbundet og gensidig afhængige af hinanden.

  3. Hesten har som mennesker en naturlig evne til at opretholde optimal balance gennem selv-regulation, og kan, når i balance, hele sig selv.

  4. Hestens led, organer og celler fungerer mest effektivt, når forsyningen af de væsker (blod, lymfe, cerebrospinal væske) som nærer/renser dem er uforstyrrede og uhindrede i deres forløb.
Hesten består af muskler, sener og led m.m.: 
Hvis en muskel ikke har været brugt igennem noget tid, skal den trænes op igen; Hvis en sene har været under stræk eller kompression pga. af en låsning andetsteds, skal den lige have tid til at sætte sig igen eller gradvist udvide sig for ikke at forårsage en skade; Hvis et led har været overbelastet og under pres pga. forkert akse, da ”trykændrer det sig”, derfor skal det bruge et par dage til at genskabe miljøet omkring sig efter en manipulation, da leddet smøres via diffusion, hvilket er trykafhængigt!

Ovenstående er kun for at nævne et par af de muligheder, som kan være dominerende. Endvidere kan der være syreophobninger, problemer med mavens pH, afgiftnings/udskilningsproblemer(lever–nyre), hormonelle forstyrrelser osv.
Når jeg finder noget, der tyder på sådanne problemer ud fra hvilke segmenter, som er involverede og hestens fysiske fremtoning, spørger jeg til forhistorie og kan dermed udlede, om der er organpåvirkning, om det evt. er nødvendigt med en blodprøve for at bekræfte mistanken.

Såfremt jeg finder noget, der kontra-indikerer en manipulation eller kræver nærmere undersøgelse, henviser jeg til dyrlægen (ikke alt ligger indenfor en osteopats område, jeg er begrænset til funktionelle lidelser, de strukturelle er dyrlægens metier). I nogle tilfælde kan jeg have behov for supplement af en beslagsmed, det kan dreje sig om et led, som skal aflastes eller følges op pga. hesten ikke har bevæget sig i korrekt balance.
 
Allerhelst ønsker jeg, at den sædvanlige smed selv følger hesten op, det er oftest en fordel, da han ved, hvad han har haft for øje tidligere.. Jeg kan fortælle hvilke led, der ikke er i balance, samt sige hvor aksen nu bryder, men hvordan hesten skal skoes efterfølgende, lader jeg smeden om, på det område er han specialisten.